This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

Etik Gıdaların İnovasyonu için Eğitmenler ve Kolaylaştırıcılar için Eğitimciler Rehberi

"Etik Gıdaların İnovasyonu için Eğitmenler ve Kolaylaştırıcılar için Eğitimciler Rehberi" olup, bugüne kadar gıda girişimciliği, inovasyonu ve teknolojisiyle çok az veya hiç karşılaşmamış eğitimcilerinin ihtiyacını karşılaması amaçlanmaktadır. Etik/temiz gıdalara dayalı iş fırsatlarına ilişkin farkındalığı artırarak, hem öğrencilere hem de KOBİ'lere fayda sağlayacak çok disiplinli bir kılavuz hazırlanmıştır.

Eğitimcinin etik gıda girişimciliği rehberi, eğitimcilerin yararlanabileceği terminoloji, teoriler, değerlendirme yöntemleri, vaka çalışmaları, videolar, podcast'ler ve diğer kaynakları tanıtmak üzere yapılandırılmıştır. Bu kılavuzdaki konuların sırası, eğitmenlerin dersi öğretmek için izleyebilecekleri sıranın bir örneğidir

Aşağıdaki Eğitimciler Kılavuzuna göz atın veya cihazınıza indirin!

© 2024 Ethical Food Entrepreneurship. All rights reserved.
menuchevron-down