This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

Eettisen elintarvikeyrittäjyyden käsikirja

EFE Innovating Ethical Foods Entrepreneurship Manual on kattava ja dynaaminen resurssi, joka on suunniteltu antamaan yrittäjille ja alan ammattilaisille mahdollisuuksia eettisten ja kestävien elintarvikeyritysten ja innovaatioiden alalla.

Käsikirja toimii korvaamattomana ja vuorovaikutteisena oppaana, joka tarjoaa runsaasti käytännön näkemyksiä, tapaustutkimuksia sekä erilaisia hyödyllisiä työkaluja ja malleja.

Miksi tämä käsikirja on räätälöity elintarvikeyrittäjille?

Menestyvän elintarvikealan yrityksen perustaminen ei ole helppoa. Se edellyttää elintarviketeollisuuden dynamiikan, kuluttajien mieltymysten, kehittyvien suuntausten, oikeudellisten puitteiden sekä eettisen elintarvikealan erityishaasteiden ja -mahdollisuuksien syvällistä tuntemusta. Tämä käsikirja on suunniteltu erityisesti kaltaisillesi elintarvikealan yrittäjille, jotka ovat sitoutuneet sisällyttämään eettisyyden, kestävyyden ja sosiaalisen vastuun liiketoimintansa jokaiseen osa-alueeseen. ja voittaa haasteet.

Mikä tekee eettisen elintarvikeyrittäjyyden käsikirjasta ainutlaatuisen?

Tämä käsikirja on ensimmäinen kattava resurssi, joka on suunniteltu yksinomaan eettisen elintarvikealan yrittäjille. Se menee yleisiä liiketoimintaoppaita pidemmälle ja käsittelee eettisen elintarvikealan yrityksen rakentamiseen liittyviä erityisiä haasteita, strategioita ja parhaita käytäntöjä. Käsikirja keskittyy keskeisiin aloihin, kuten markkinatutkimukseen, eettisiin liiketoimintamalleihin, oikeudellisiin näkökohtiin, rahoitussuunnitteluun, henkilöstötukeen ja markkinointiin, ja tarjoaa näin kokonaisvaltaisen käsityksen eettisen elintarvikealan liiketoiminnasta.

Miksi tämä käsikirja on räätälöity elintarvikeyrittäjille?

Tässä oppaassa otamme sinut mukaan vaiheittaiselle matkalle ja tarjoamme syvällisiä näkemyksiä, käytännön vinkkejä ja käytännön esimerkkejä, jotka opastavat sinua eettisen elintarvikealan yrityksesi kehittämisessä ja kasvattamisessa. Jokainen luku on laadittu huolellisesti käsittelemään jotakin yrittäjyyden kannalta keskeistä näkökohtaa, jotta sinulla olisi tarvittavat tiedot ja välineet tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja voittaa haasteet.


Selaa alla olevaa käsikirjaa tai lataa se laitteellesi!

© 2024 Ethical Food Entrepreneurship. All rights reserved.
menuchevron-down