This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

Etik Gıda Girişimcileri İyi Uygulama Örnekleri'ne Hoş Geldiniz

Bu İyi Uygulama Örnekleri kitapçığı, Avrupa gıda sektöründe yenilik ve işletme hayatta kalması için trendleri, itici güçleri ve fırsatları etik bir şekilde göstermek için eğitimciler ve potansiyel gıda girişimcileri için benzersiz bir eğitim aracıdır.

Bu iyi uygulamalar, insan, dünya ve kar açısından, zorlu zamanlarda yaşadığımız bu dönemlerde özellikle ilham vericidir. Bu bölüm, EFE projesinin bir parçası olarak toplanan proje ortağı bölgelerden alınan İyi Uygulamaları vurgulayarak, bu hedefi başarmayı amaçlamaktadır.

Aşağıdaki örneklere bir göz atın veya isterseniz cihazınıza indirin! 

© 2024 Ethical Food Entrepreneurship. All rights reserved.
menuchevron-down