This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

Velkommen til Ethical Food Entrepreneurs Good Practice Guide

Denne samling af casestudier om god praksis er et unikt uddannelsesredskab for undervisere og kommende fødevareiværksættere, så de kan få et komplet overblik over tendenser, drivkræfter og muligheder for innovation og forretningsmæssig overlevelse i fødevaresektoren i Europa på etiske måder.

Denne samling af god praksis er særlig inspirerende, da vi lever og arbejder i en tid med udfordringer for mennesker, planet og profit. Dette afsnit har til formål at nå dette mål ved at fremhæve god praksis fra projektpartnerregioner, der blev indsamlet som led i projektet Ethical Food Entrepreneurship (EFE).

Gennemse guiden nedenfor eller download den til din enhed! Nedenfor kan du også downloade vejledningen for undervisere!

© 2024 Ethical Food Entrepreneurship. All rights reserved.
menuchevron-down